Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag05.10.2022

Letzte Sitzung: 05.10.2022

07.12.2022

Nächste Sitzung: 07.12.2022

Kreisausschuss28.09.2022

Letzte Sitzung: 28.09.2022

30.11.2022

Nächste Sitzung: 30.11.2022

Haushaltsausschuss19.09.2022

Letzte Sitzung: 19.09.2022

21.11.2022

Nächste Sitzung: 21.11.2022

Sozialausschuss20.09.2022

Letzte Sitzung: 20.09.2022

22.11.2022

Nächste Sitzung: 22.11.2022

Schul-, Kultur- und Sportausschuss09.05.2019

Letzte Sitzung: 09.05.2019

Kreisentwicklungsausschuss05.10.2022

Letzte Sitzung: 05.10.2022

23.11.2022

Nächste Sitzung: 23.11.2022

Jugendhilfeausschuss27.09.2022

Letzte Sitzung: 27.09.2022

29.11.2022

Nächste Sitzung: 29.11.2022

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis14.09.2022

Letzte Sitzung: 14.09.2022

01.12.2022

Nächste Sitzung: 01.12.2022

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises15.09.2022

Letzte Sitzung: 15.09.2022

28.11.2022

Nächste Sitzung: 28.11.2022

Unterausschuss Jugendhilfeplanung30.08.2022

Letzte Sitzung: 30.08.2022

08.11.2022

Nächste Sitzung: 08.11.2022